A Xunta anuncia a constitución da Comisión de seguimento do Plan director do Camiño de Santiago

A Xunta anuncia a constitución da Comisión de seguimento do Plan director do Camiño de Santiago

nava castro participa na reunion constitutiva da comision de seguimento do plan director do cami–o de santiago
foto: ana varela